CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

Onaylanmış Kuruluş (NoBo) 

NoBo'nun görevi nedir?

Network.Avrupa birliği içerisinde raylı sistemlerin karşılıklı işletilebilirlik direktifi (EU) 2016/797, Avrupa demiryolu ağındaki karşılıklı işletilebilirliği temin etmek için temel gereksinimleri tanımlamaktadır.

KİD, her sistem, yapısal alt-sistem (Demiryolu Araçları, Enerji, Altyapı, Kontrol-Kumanda ve Sinyalizasyon), fonksiyonel alt-sistem ve karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri (bojiler, katener hattı, raylar, baliz...) için, uyumlaştırılmış, saydam ve ortak kurallara dayanarak Tekdüze Avrupa Demiryolu Alanı (SERA) oluşturmak maksadıyla, esas parametreleri ile bir çerçeve belirleyen Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamelerini (TSI) göstermektedir.

Temel gereksinimler ile tam uyumluluk da (NoBo tarafından değerlendirilir) Trans-Avrupa ağı boyunca karşılıklı işletilebilirliği emniyetli bir şekilde temin etmektedir. Kısaca, bir sistem veya bir ürün, herhangi bir sınırlandırma olmadan diğer ürünler veya sistemler ile ara yüz oluşturabilmektedir.

TSI gereksinimlerinin yerine getirildiğini kanıtlamak, temel ve esas gereksinimlerin yerine getirildiğinden emin olmak için, bir Onaylanmış Kuruluş (NoBo-bir üye devlet tarafından bir veya daha fazla TSI için Avrupa Komisyonuna bildirilen bağımsız kuruluş) tarafından doğrulanan detaylı bir dosya (tasarım dokümantasyonu, test sonuçları, doğrulama sonuçları ve uygunluk kanıtları) ile sağlanmaktadır.
NoBo, projenin tasarımından test ve işletmeye alınmasına kadar her safhasında yer almaktadır.
Belgelendirme kuruluşu, alt-sistemlerin ve bileşenlerin TSI'lar ile uygunluğunu bağımsız olarak değerlendirerek, bileşenler için EC uygunluk sertifikasını, alt-sistemler için ise EC doğrulama sertifikasını düzenler ve böylelikle karşılıklı işletilebilirlik belgelendirilmiş olur.

 

 

Certifer grup, 2016/796/EC direktifi temelinde aşağıdaki TSI'lara göre genel sistemi değerlendirmek için tüm alt-sistemleri ve diğer alt-sistemler ile olan ara yüzlerini de belgelendirmektedir. : 

  • Altyapı
  • Kontrol-Kumanda ve Sinyalizasyon (araç üstü ve hat tarafı)
  • Demiryolu Araçları - Lokomotifler ve Yolcu Trenleri
  • Demiryolu Araçları - Yük Vagonları

  • Demiryolu Araçları - Gürültü
  • Demiryolu Tünellerinde Emniyet
  • Engelli İnsanlar
  • İşletme

 

NoBo'nun rolü nedir?

Başvuran tarafından sağlanan bilgileri temel alarak, NoBo, başvuran tarafından seçilen bir 'modül' (örneğin CD, CH, CH1 veya SD ve SH1 modülü gibi) değerlendirmesi (2010/713/EU) ile aynı doğrultuda bir değerlendirme planı hazırlar.
NoBo, TSI'lara göre uygunluk değerlendirmesi yapar ve üretim süreçleri için kalite gereksinimlerini değerlendirir. Bu değerlendirmeyi, doküman değerlendirmesi, denetimler (üretim ve kurulum) ve testlere eşlik ederek yapmaktadır. Testler, seçilen modüle ve kapsama göre başvuran tarafından veya akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir.
Değerlendirme ve test sonuçları direktifte belirtilen hükümlere dayanarak karşılıklı işletilebilirliğe uygun ise, o zaman NoBo EC doğrulama veya uygunluk sertifikası düzenler.

SU ORGANISMO NOTIFICARÁ

Referanslarımız

 

Top
Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services. Cookies are also used for ads personalisation.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings. If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.
Deny all
Personalize
Accept all
Edit cookies setting