CERTIFER SA
18, Rue Edmond Membrée
 |  59300  Valenciennes  | 

KENTSEL ENTEGRASYON ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

Certifer olarak yetkinliğimizin temelinde, kamusal alanlarda seyahat eden bireylerin karşılaşabilecekleri risklerin doğru analiz edilebilmektir.

Şehir planlamacılığı ve çatışma yönetimi alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimize dayanarak, raylı ulaşım sistemlerin kentsel entegrasyonuna ilişkin güvenlik derecesini yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak değerlendirmekteyiz. Aynı şekilde hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler, yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi ulaşım alanında özel dikkat gerektiren gruplar risk analizlerimizin merkezindedir.

RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CERTIFER, tramvayların kentsel entegrasyonu alanında raylı toplu taşıma sistemlerinin güvenlik değerlendirmelerini yapar. Bu alandaki amaçlarımız şu şekilde sıralanabilir:

 • Ulaşım sistemlerinden faydalanan kullanıcıların güvenliğinin sağlanması,
 • Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların kent içi ulaşımda güvenliklerinin temini,
 • Işıklı trafik sinyalizasyon sistemlerinin sorunsuz şekilde işleyişinin sağlanması.

Yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşmak için çeşitli yetkinlik ve kabiliyetlere sahip olunması gerekmektedir. Certifer olarak biz, teknik ve yönetmeliklerle ilgili hukuki bilgimizden, şehir içi taşımacılık alanındaki risk analizi uzmanlığımız ile uzman kadromuzun becerileri ve yeteneklerinden (güvenilirlik, kurallara bağlılık, dürüstlük, tarafsızlık, açıklık, bağımsızlık ve sorumluluk) yararlanıyoruz.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN (TRAMVAY, HIZLI OTOBÜS SİSTEMİ, VB.) BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK KONTROLLERİ

Akreditasyonlarımızla belgelenen yetkinliğimiz bu faaliyet alanı da kapsamaktadır.

RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK TEŞHİSİ

Raylı toplu taşıma sistemlerinde güvenlik sorunlarının belirlenmesi, alanında uzmanlık ve yetkinlik gerektirir. Bu güvelik teşhisi hem çevresel faktörlerden kaynaklanan potansiyel risklerin ön analizi hem de kaza veya kazaya sebebiyet verecek durumların analiz edilmesidir.

Raylı toplu taşıma sistemlerinin kentsel entegrasyonunun güvenlik bakımından değerlendirilmesinde, sorun teşhisi planlama değişikliklerinde başvurulan bir araçtır.

KENTSEL ULAŞIM /KENTIÇI HAREKETLILIK POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ  

Kentsel ulaşım/hareketlilik/dolaşım politikaları, kullanılan ulaşım/dolaşım türü ne olursa olsun, kaza durumlarında kamusal alanda hareket eden bireylerin güvenliğinin teminat altına alınarak, mal ve kişilerin dolaşımının/ulaşımının düzenlenmesi demektir.

KAMUSAL ALANDA ERİŞİLEBİLİRLİK VE HAREKET KABİLİYETİ KISITLI KİŞİLERİN ULAŞIM EMNİYETİ 

Kuruluşumuz, bu faaliyet alanını yukarıda açıklanan dört faaliyet alanında yer verdiği için özel bir faaliyet alanı olarak geliştirmemiştir.

WHY CHOOSING US

 • Specialists in Railway certification
 • A safety-based approach

 • More than 20 years of experience

 • A pool of qualified experts

 • More than 550 assessors from the all railway sectors

 • National and International recognitions: France, Algeria, Belgium, Italy, Australia, Turkey, Spain, Luxembourg, Switzerland, Denmark, India, Saudi Arabia & UAE

 • Two Notified Bodies according to 2008/57/EC 
  Under #2593 for CERTIFER
  Under #1615 for BELGORAIL

 • Our proven methodology and specific tools allowing easier project and information management with our client

 • A Group recognized for its competencies and values, based on impartiality, quality, independence and confidentiality

Other services

Notified Body (NoBo)
Designated Body (DeBo)

Independent Safety Assessment (ISA)
Assessment Body (AsBo)
Entity In Charge of Maintenanc (ECM)
Fire Behaviour
Test Organization
On-Board ETCS laboratory and certification
Non Destructive Testing (NDT)
Independent Checking Engineer/ Independent Certifier (IC/ICE)
Cyber Security
Trainings

Top
Changing Cookie Settings

Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings.

If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.

 • Change the parameters
 • Accept all cookies and continue to the website