CERTIFER SA
18, Rue Edmond Membrée
 |  59300  Valenciennes  | 

BAĞIMSIZ GÜVENLİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU (ISA)

Certifer, üçüncü taraf değerlendirme kuruluşudur, bu itibarla, sizlere Bağımsız Güvenlik Değerlendirmesi görevleri sunabilmekteyiz.

Bu hizmetlerin yürütülmesi için ISO / CEI 17020 ve ISO / CEI 17065 uluslararası standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi uygulamaktayız.

Bu akreditasyonlar, hizmetimizin performansı için gerekli tarafsızlığı, gizliliği, teknik yeterliliği ve profesyoneliliği garantilemektedir.

BAĞIMSIZ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMECİSİ NEDİR?

 

ISA görevi, bir taşıma sisteminin veya bileşenlerinden birinin emniyetini sağlamak için beklenen güven seviyesini sağlamaktadir. Bu tür hizmet, sistemin ulusal ağa resmi olarak işletmeye alınmasında Demiryolu Ulusal Emniyet Kuruluşları (NSA'lar) veya benzeri Kuruluşlar tarafından istenmektedir.

Bu değerlendirme, bu projenin farklı paydaşlarının, kullanılan süreç, metod ve teçhizatların (yeni bir ürünün geliştirilmesi, yeni bir sistem kurumu) CENELEC standartlarına uygunluğunu sağlamaktadır.

EN 50126

Demiryolu Uygulamaları - Güvenilirlik, elde edilebilirlik, bakım yapılabilirlik ve güvenlik (RAMS) şartnamesi ve gösterimi.

EN 50129

Demiryolu Uygulamaları – Sinyalizasyon sistemleri, telekomünikasyon ve bilgi işlem sistemleri - Sinyalizasyon için emniyetle ilgili elektronik sistemler - İletim sistemlerinde emniyetle ilgili iletişim.

EN 50128

- Sinyalizasyon sistemleri, telekomünikasyon ve bilgi işlem sistemleri

- Demiryolu kontrol ve koruma sistemleri için yazılım

Bu değerlendirme, tüm bir demiryolu hattına uygulanabileceği gibi (metro hatları, hızlı tren hatları vb.) belirli bir hattaki alt sistemlere (Demiryolu Araçları, Altyapı, Enerji, Kontrol, Komuta ve Sinyalizasyon), veya tek bir ürüne (Radyo Blok Merkezi, Odometre, Referans değeri iletim cihazları vb.), ya da bir yazılıma (çekiş/fren yazılımı) yönelik olarak da gerçekleştirilebilir.

IEC 61508 tarafından belirlenen bu standartlar zamanla dünya çapındaki tüm raylı taşımacılık projelerinde referans alınan evrensel standartlar haline gelmiştir. Bu standartlar Güvenlik Bütünlük Seviyeleri (SIL) bağlı olarak projelerinizi etkilemekte ve bunlara sistem değerlendirmelerinin tüm aşamalarında uyulması gerekmektedir. Bundan dolayı raylı ulaşımda kullanılabilecek ürünlerin güvenlik bütünlük derecesinin belgelendirilmesindeki prosedür ve gereklilikleri belirleyen RF 0015  oluşturduk.

REFERANSLAR

WHY CHOOSING US

 • Specialists in Railway certification
 • A safety-based approach

 • More than 20 years of experience

 • A pool of qualified experts

 • More than 550 assessors from the all railway sectors

 • National and International recognitions: (17020 and 17065): France, Algeria, Belgium, Italy, Australia, Turkey, Spain, Luxembourg, Switzerland, Denmark, India, Saudi Arabia & UAE

 • Two Notified Bodies according to 2008/57/EC 
  Under #2593 for CERTIFER
  Under #1615 for BELGORAIL

 • Our proven methodology and specific tools allowing easier project and information management with our client

 • A Group recognized for its competencies and values, based on impartiality, quality, independence and confidentiality

OTHER SERVICES

Notified Body (NoBo)
Designated Body (DeBo)

Assessment Body (AsBo)
Entity In Charge of Maintenanc (ECM)
Urban Insertion
Fire Behaviour
Test Organization
On-Board ETCS laboratory and certification
Non Destructive Testing (NDT)
Independent Checking Engineer/ Independent Certifier (IC/ICE)
Cyber Security
Trainings

Top
Changing Cookie Settings

Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings.

If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.

 • Change the parameters
 • Accept all cookies and continue to the website