CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

ETİK KURALLARI

Etik kurallarımız en yüksek uluslararası standartlara dayanmaktadır. Beş etik değerimiz, birbirimizle ve sizinle nasıl çalışmak istediğimizi ifade eder. Bu değerler tüm CERTIFER üyeleri için ortak olmalıdır, bu da her birimiz tarafından bilinmesi, her yararlı fırsatta kamuya açıklanması ve davranışlarımıza ilham vermesi gerektiği anlamına gelir.
Bu beş değer şunlardır: bütünlük, bağlılık, sorumluluk, güven ve emniyet.

 • CERTIFER, ekolojik değişim ile hareket eden bir şirket :
  Ulaştırma sektörü, dünya çapındaki toplam nihai enerji tüketiminin üçte birinden sorumluyken, ulaşımın neredeyse %10'unu oluşturmasına rağmen, demiryolu bunun yalnızca %1'ini tüketiyor.
  İşte bu nedenle CERTIFER olarak, Demiryolu ve Kentsel Ulaşım projelerinin dünya çapında yaygınlaştırılmasını teşvik etmeye çabalıyor.
 • Personelimizin gelişimi ve çeşitliliği:

  CERTIFER, sosyal çeşitliliğin çok değerli bir olgu olduğuna inanmaktadır.
  CERTIFER, beş ilkeye dayanan hirsli bir entegrasyon politikası izlemektedir: Eşit fırsatlar, Cinsiyet eşitliği, Yaşlıların istihdamı, gelecekteki yeteneklerin eğitimi ve engelli insanların entegrasyonu.

 • Güvenlik hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için temel bir ihtiyaçtır:
  Malların ve insanların hareketliliği için temel bir ön koşul olan güvenlik, CERTIFER için de merkezi ve önemli bir unsur teşkil eder. Taşeronlarımızdan müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızı kapsayan, çalışanlarımız tarafından desteklenen evrensel bir güvenlik politikamız var.

 • Verilerin korumasi temel bir gereksinimdir:
  Kişisel ve ticari verilerin korunmasıyla, gizlilik, verilerin eksiksizliği, BT kaynaklarının mevcudiyeti ve kayıtların izlenebilirliğine CERTIFER garanti etmektedir. 

 

CERTIFER'in faaliyeti olası yolsuzluk, dolandırıcılık veya mevzuata uyumsuzluk riskleri içerdiğinden, her zaman şeffaf, tarafsız ve tamamen uzmanlık seviyemize uygun bilgiler sağlamayı taahhüt ediyoruz. Tüm kuruluşlarımız ve ekiplerimizi aşağıdakileri ilkeleri takip edlimesine teşvik ediyoruz:

 • Çıkar çatışması veya yolsuzlukla ilgili herhangi bir durumu bildirilmesi
 • Önceden izin almadan önemli bilgileri ifşa edilmesi
 • Rakiplerimize sadık olunması
 • Şirket içi ve dışı mesleki ilişkilerinde saygılı olunması

 

Genel veri koruma düzenlemelerimiz 

CERTIFER şirketler grubu, kullanıcılarının kişisel verilerinin (aşağıda tanımlandığı üzere) güvenli ve güvenilir bir şekilde korunmasının öneminin farkındadır.

Bütünlük çok önem verdiğimiz bir değerdir. Müşterilerimizle güven ve karşılıklı talebe dayalı güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Gizliliğin korunmasının temel olduğuna inanıyoruz. Bu gizlilik politikası, CERTIFER şirketler grubu'nun her bireyin kişisel verilerine saygı duyma ve bunları koruma ve evrensel veri koruma yasalarına uyma konusundaki kesin taahhüdünü ifade eder.

Bu veri koruma kılavuzu, CERTIFER şirketler grubu tarafından dünya çapında kullanılan ve saklanan tüm kişisel veriler için geçerlidir.
Bu gizlilik politikası, hakkınızda topladığımız veya sakladığımız çeşitli kişisel bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız, kimlere ifşa edilebileceği, nasıl korunabileceği ve güvence altına alınabileceği ve bunlarla ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeyi ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek amaçlamaktadır.

Yeni süreçleri veya hizmetleri yansıtmak için bu veri koruma kılavuzunu herhangi bir zamanda güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu durumda "son güncelleme" tarihini, yani değişikliklerin yapıldığı tarihi belirteceğiz. Bu veri koruma kılavuzu, CERTIFER şirketler grubunun web sitesinde ve uygulamalarında bulabilirsiniz. 

Sizi, https://personaldataprotection.certifer.eu/privacypolicy adresinde bulabileceğiniz gizlilik politikasında olası güncellemeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz

 
Top
Changing Cookie Settings

Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings.

If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.

 • Change the parameters
 • Accept all cookies and continue to the website