CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

Değerlendirme Kuruluşu (AsBo) 

AsBo'nun görevi nedir?

(EU) 2016/796 direktifi ile uyumlu olarak, No 402/2013 ve 2015/1136/EU numaralı düzenlemeler, risk değerlendirmesi ve emniyes gösterimi için bir çerçeve sunmaktadır.

Bu düzenlemeler, bir sistemde teknik, işletmesel ve organizasyonel önemli değişiklik olması durumunda, başvuru saibinin ortak emniyet yöntemleri kullanmasını talep etmektedir.

4. Demiryolu Paketi ile başvuru sahibi, tüm birlik kurallarını, ulusal gereksinimleri tanımlamak ve yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca tüm risklerin uygun bir şekilde abul edilebilir seviyeye düşürmek için bir gereksinim yönetimini entegre etmek zorundadır.

Öneren, bir demiryolu işletmecisi, altyapı yöneticisi, bakımdan sorumlu kuruluş veya bir üretici olabilir.

  

 

Certifer grup olarak, Avrupa'daki tüm kuruluşlarımız AsBo olarak faaliyet göstermektedir ve aşağıdaki otoriteler tarafından tanınmıştır:
 • AEbt Certifer GmbH - EBA (Almanya) 
 • AEbt Certifer Schweiz GmbH - BAV (İsviçre)
 • Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (İspanya)
 • Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - ANSF (İtalya)

 

Avrupa'da emniyete etki eden önemli bir değişiklik olması durumunda 402/2013 düzenlemesine uygunluk mecburidir. Bir değişikliğin önemliliği, öneren tarafından altı kritere göre tanımlanır.
Bu değişiklikler için öneren, aşağıdaki adımlar ile düzenlemeye uygunluk göstermek zorundadır:

Emniyetli entegrasyonun sağlanmasını temin etmek maksadıyla, risk temelli yaklaşımın önemini vurgulayan CSM-RA düzenlemesi, önemli değişiklik olması durumunda, değerlendirilmesi gereken sistemin istenilen amacı emniyetli bir şekilde yerine getirip getiremeyeceğine yönelik olarak üçüncü şahıslar tarafından bağımsız bir değerlendirmeyi mecburi kılmaktadır.

Bazı özel durumlarda, CSM-RA'nın uygulanması TSI'nin bir gerekliliğine dahil edilebilir. Böyle bir durumda, önemli bir değişiklik yerine TSE'nin kapsam gereği olarak da aynı değerlendirme prosedürü uygulanacaktır.

AsBo'nun rolü nedir?

CSM sürecinin uygulanması ve tüm risklerin kontrol altına alındığına yönelik gösterime dayanarak, AsBo risk yönetim sürecinin doğru uygulandığını ve sonuçlarının uygun olup olmadığını değerlendirmektedir.

AsBo, sistem tanımlama, gereksinim yönetimi, tehlike belirleme ve risk analizi, risk değerlendirme ve risk kabulü, emniyet gereksinimlerinin yerine getirildiğinin ispatı hususlarında kendi raporunu hazırlamaktadır. Ancak AsBo, değişikliğin önemlilik değerlendirmesinde ve risk analizinin hazırlanmasında yer almaz.


İstenilen amacın emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi ve CSM-RA gereksinimlerine göre risk yönetim sürecinin uygun olması durumunda AsBo bir emniyet değerlendirme raporu teslim eder. Bu rapor da OTIF ve EU üye devletleri Ulusa Emniyet Otoriteleri için zorunlu bir ispat dokümanıdır.

 

Nos références

 • HS2 Yüksek Hızlı Tren Hattı (UK)
 •  Charles de Gaulle Express (Paris havalimanı bağlantısı)
 • Regio2N Ile-de-France (Fransa)
 • Orient Express Venice-Simplon (Fransa)
 • Westbahn (Alemanya)
 • Batı Avrupa Yüksek Hızlı Tren Hattı (Fransa)
 • GSMR Eurotunnel Network

 

Top
Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services. Cookies are also used for ads personalisation.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings. If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.
Edit cookies setting