CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

Bağımsız Kontrol Mühendisi (ICE)

ICE’nin misyonu nedir? 

Bağımsız Kontrol Mühendisinin rolü, tüm müşteri gereksinimlerinin tasarım, üretim, kurulum, test ve işletmeye alma esnasında uygulanıp uygulanmadığınınden emin olmaktır.
Bu tür gereksinimler, standartlardan, yerel düzenlemelerden, pratikten türetilen teknik gereksinimlerden, spesifik sözleşmesel gereksinimlere kadar hepsi olabilir.


 ICE görevini, şartnamenin yerine getirilmesi gerektiği müddetçe, inşaat işleri de dahil olmak üzere tüm ulaşım sistemi veya bir kısmı için gerçekleştirebilir.

Görev, final müşterinin gereksinimlerine odaklanmaktır. Hedef, tüm geliştirme çevrimi süresince (erken tasarım faaliyetlerinden test & işletmeye alma faaliyetlerinin sonuna kadar) tüm gereksinimlerin dikkate alındığını ispat etmektir. 

 

ICE’nin rolü nedir?

Görev, aşağıdaki sürece göre gerçekleştirilir:

  • Uygulanabilir proje gereksinimlerinin (herhangi bir proje dokümanından gelen; sözleşme, Teknik/genel şartname) gözden geçirilmesi, bu sayede tüm gereksinimlerin uygun bir şekilde dikkate alınıp alınmadığı ve tasarım faaliyetlerinin başlayıp başlayamayacağı ortaya çıkar;
  • Müşterilerimize sübjektif ve arzu edilen gereksinimleri belirlemede destek
  • Gereksinim yönetim sürecinin başlatılmasında ve yürütülmesinde rehberlik
  • Gereksinim Uyumluluk Matrisinin değerlendirilmesi, tekrarlayan bir şekilde uygunluk ispatlarının değerlendirilmesi
  • Ek olarak, CERTIFER Elektronik Doküman Yönetim Sistem (EDMS) uygulamakta ve tüm proje paydaşları tarafından kullanılabilmektedir. Bu sayede, doküman paylaşımı, koordinasyon ve uyumluluk kolaylaşmaktadır.

 

Referanslarımız

  • Riyad Metro projesi (Transit sistemi L1 ve L2)
  • North West Rail Link Northwest
  • Sydney Metro Projesi
Top
Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services. Cookies are also used for ads personalisation.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings. If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.
Deny all
Personalize
Accept all
Edit cookies setting