CERTIFER SA
18, Rue Edmond Membrée
 |  59300  Valenciennes  | 

KURULUŞUMUZA AİT AKREDİTASYONLAR

Belgelendirme ve denetim kuruluşlarının akreditasyonu, rekabet ve bağımsızlığın güvence altına alınmasında gerekli bir unsurdur. Bu belgeler aynı zamanda kuruluşların hazırladığı raporların pek çok ülkede geçerliliğini teminat altına alır.

Tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

AKREDİTASYONLARIMIZ

 

Certifer SA - ANZIN CEDEX

CERTIFER SA, COFRAC (Fransa Akreditasyon Komitesi) “ürün ve hizmetlerin belgelendirme” birimi tarafından 5-0572 sayılı yetki belgesi ile akredite edilmiştir. Yetki belgesinin kapsamına www.cofrac.fr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Certifer SA - ANZIN CEDEX

CERTIFER SA, COFRAC (Fransa Akreditasyon Komitesi) “denetim” birimi tarafından 3-1213 sayılı yetki belgesi ile akredite edilmiştir. Yetki belgesinin kapsamına www.cofrac.fr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Certifer SA - ANZIN CEDEX
CERTIFER Belgorail BELAC’ın (Belçika Akreditasyon Kurumu) "Belgelendirme" departmanı tarafından 335-PROD referansı altında akredite edilmiştir.

 

Certifer SA - ANZIN CEDEX
CERTIFER Belgorail BELAC’ın (Belçika Akreditasyon Kurumu) "Muayene" departmanı tarafından 335-INSP referansı altında akredite edilmiştir.

 

Certifer SA - ANZIN CEDEX

CERTIFER Trames Urbaines, COFRAC tarafından NF EN ISO/17020 belgesi ile akredite edilmiştir (akreditasyon numarası 3-0967. Yetki belgesinin kapsamına www.cofrac.fr adresinden ulaşabilirsiniz).

 

Certifer SA - ANZIN CEDEX

CERTIFER Italia is accredited under EN/ISO/ 17065 standard by ACCREDIA (Italian accreditation committee) Accreditation n°275B. The scope is available on www.accredia.it

 

CERTIFER ITALIA, ACCREDIA (İtalya akreditasyon komitesi) tarafından # ISP 076E standardı çerçevesinde akreditedir. Yetki belgesinin kapsamına www.accredia.it adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Ortak Güvenlik Metotları (CSM: Common Safety Methods, 402/2013 sayılı tüzük) çerçevesinde CERTIFER’in akreditasyonu Değerlendirme Kuruluşu (AsBo: Assessment Body) misyonlarına kadar genişletilmiştir. Ayrıca 01/01/2015 itibarıyla yürürlükte olan tüm Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesini de (TSI: Technical specifications for interoperability) kapsamaktadır. (Yetki belgesinin detaylarına www.cofrac.fr adresinden ulaşabilirsiniz).

Logolara tıklayarak akreditasyonlarımıza erişebilirsiniz.

Top