CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLER  

Nos domaines d'activités autour de l'insertion urbaine

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLER ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

Şehirler sürekli olarak gelişmekte ve evrim geçirmektedir. Bir şehirde yeni bir toplu taşıma sistemi oluşturma bir devrim ve kentsel değişimin kaynağıdır.Bu ahalinin seyahat alışkanlıklarının ve turistlerin kullanımlarının değişmesine sebep olur.

İstatistikler, olayların çoğunluğunun tramvaylar, tramvay-tren veya Yüksek Hizmet Seviyesi Otobüsleri ile üçüncü şahısların çarpışması olduğunu göstermektedir. Yeni bir ulaşım sisteminin oluşturulmasıyla ilgili olayların riskini sınırlamanın en iyi yolu, üçüncü şahıslarlar bu etkileşim kavramını tesislerin tasarımına tam olarak entegre etmektir. CERTIFER'de geliştirdiğimiz işimiz ve uzmanlığımızın amacı budur.


Becerilerimiz, kamusal alan kullanıcılarının bir ulaşım sisteminin yakınında seyahat etme potansiyeline dayanarak yürütülen 
risks analizlerine  dayanmaktadır. Yürürlükteki düzenlemelere uygunluğu doğrularken, kentsel planlama ve anlaşmazlık yönetimi konusundaki çeşitli deneyimlerimize dayanarak, şehir içi toplu taşıma ile ilgili emniyet seviyesini değerlendiririz. Bunu akılda tutarak, en savunmasız kullanıcılar (engelliler, yayalar, bisikletliler, EDP kişisel ulaşım araçları gibi yeni mobilite türleri) risk analizlerimizin merkezinde yer almaktadır.

 

 

 

 

TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ

CERTIFER, aşağıdaki unsurları hedefleyen, kentsel tramvay teknik alanında toplu taşıma sistemleri için emniyet değerlendirme misyonları yürütmektedir:


ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ ALANLAR 

 

Kamusal alanın (duraklar dahil) geometrisi ve düzenie (tramvaya doğru hareket eden tüm kullanıcıların (RMV, bisikletliler, yayalar) emniyetini sağlar. 

 

 

 

 

Kavşak yönetimi:Tramvayın yol ve yaya geçitlerinin kesiştiği alanlar kritik öneme sahiptir ve öncelikli aşamalarda yönetilmelidir.

 

 

 

 

Sinyalizasyon sisteminin yönetimi, tramvay ile sürücüler ve yayalar gibi kentsel çevrenin diğer kullanıcıları arasında büyük bir görünürlük sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.

 

 

 

 

Bu görevleri yerine getirmek için gereken beceriler farklıdır: teknik ve düzenleyici bilgi, kentsel seyahatle ilgili risk analizine ilişkin teknik bilgi ve uzmanlarımızın kişilerarası becerileri (titizlik, gizlilik, bütünlük, tarafsızlık, açıklık, bağımsızlık ve sorumluluk). 

Bu beceriler, "tramvayların kentsel yerleşimi" alanında NF EN ISO / CEI 17020 standard standardının gerekliliklerine göre akredite edilmiştir. Ayrıca tüm ulaşım sistemlerine de (BRT'ler, otonom araçlar vb.) uygulanabilirdir.

 

TOPLU TAŞIMA EMNİYETİNİN ENTEGRE KONTROLÜ (TRAMVAY, BRT ...) 

Bu faaliyet alanı, akredite edilenlerle aynı becerileri gerektirir, ancak yaklaşım farklıdır. Gerçekten de, bu tür bir misyon bizi artık sadece değerlendirici konumuna değil, aynı zamanda proje sahiplerine projelerinin tasarımında ustalık kazanmaları için yardımcı olma konumuna da getiriyor. Bu tür bir görev, projelerin tasarımına ve ulaşım sisteminin kentsel olarak eklenmesiyle bağlantılı olarak tanımlanan riskleri kapsayacak çözüm arayışlarına daha fazla katılım sağlar.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN EMNİYET TEŞHİSİ 

Bu aktivite, toplu taşıma sistemlerinde uzmanlık alanında edinilen beceri ve deneyimlerden yararlanır. Bu, hem bir ağın olaylarının (kazalar veya ramak kala kazalar: acil frenleme) analizine hem de çevreden kaynaklanan potansiyel risklerin analizine dayanır. Gerçekten de, geçmiş yıllardaki kaza bilimi ve acil frenlemenin analizi, bir ağda riski altındaki yerlerin tespit edilmesini mümkün kılmaktadır. Bunlar daha sonra, her bir konum için risk faktörlerini ve bunlarla başa çıkmak için uygulanabilecek çözümleri belirlemek amacıyla incelenir. Teşhis, daha sonra, rehberli toplu taşımanın kentsel olarak yerleştirilmesinin emniyetinin değerlendirilmesine dayalı değişiklikleri planlamak için bir yönetim aracıdır.

Top
Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services. Cookies are also used for ads personalisation.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings. If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.
Edit cookies setting