CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

Stedelijke invoeging

Nos domaines d'activités autour de l'insertion urbaine

ONZE WERKTERREINEN ROND STEDELIJKE INTEGRATIE

De stad verandert en ontwikkelt zich voortdurend. De totstandbrenging van een nieuw openbaarvervoersysteem in een stad is een omwenteling en een bron van stedelijke verandering. Dit leidt tot veranderingen in het gebruik en de reisgewoonten van haar inwoners en bezoekers, zowel voor de gebruikers van het nieuwe systeem als voor de andere gebruikers van de stad die ermee in wisselwerking staan.

Uit de statistieken blijkt dat de meeste voorvallen in verband met tram, tram-trein of Bus Rapid Transit (BRT) botsingen met derden zijn. De beste manier om het risico van gebeurtenissen in verband met de totstandbrenging van een nieuw vervoersysteem te beperken, is dit begrip van interactie met derden volledig te integreren in het ontwerp van de voorzieningen. Dat is het doel van ons bedrijf en onze bij CERTIFER ontwikkelde expertise.

Onze vaardigheden zijn gebaseerd op de analyse van de risico's die gebruikers van de openbare ruimte kunnen lopen wanneer zij in de buurt van een vervoerssysteem reizen. Wij beoordelen het veiligheidsniveau in verband met de stedelijke integratie van begeleid openbaar vervoer op basis van onze gevarieerde ervaring op het gebied van stadsplanning en conflictbeheersing, en gaan na of de geldende regelgeving wordt nageleefd. In die geest staan de meest kwetsbare gebruikers (personen met beperkte mobiliteit, voetgangers, fietsers, nieuwe vormen van mobiliteit zoals persoonlijke mobiliteitshulpmiddelen) centraal in onze risicoanalyses.

 

 

 

VEILIGHEIDSBEOORDELING VAN OPENBAAR VERVOER MET GIDS

CERTIFER voert veiligheidsbeoordelingsopdrachten uit voor openbaar geleide vervoerssystemen op het technische gebied van de invoeging van stadstrams, gericht op de volgende elementen:


GEBIEDEN DIE ONDER DE STADSUITBREIDING VALLEN 

 

Geometrie en inrichting van de openbare ruimte (inclusief haltes), die de veiligheid van alle gebruikers die zich naar de tram begeven (RMV, fietsers, voetgangers) mogelijk maakt.

 

 

 

 

Beheer van de kruispunten: de plaatsen waar de tram de wegen en voetgangersoversteekplaatsen kruist, zijn kritisch en moeten prioritair worden beheerd.

 

 

 

 

Het beheer van het signaleringssysteem moet zodanig worden uitgevoerd dat een goed zicht mogelijk is tussen de tram en andere gebruikers van de stedelijke omgeving, zoals bestuurders en voetgangers. 

 

 

 

 

Voor de uitvoering van deze opdrachten is een veelheid van vaardigheden vereist: technische en regelgevende kennis, knowhow op het gebied van risicoanalyse in verband met het stedelijk vervoer en de knowhow van onze deskundigen (striktheid, vertrouwelijkheid, integriteit, onpartijdigheid, duidelijkheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid).

Deze bekwaamheden moeten worden geaccrediteerd volgens de eisen van norm NF EN ISO/CEI 17020 op het gebied e) "stedelijke invoeging van tramlijnen". Zij zijn tevens van toepassing op alle al dan niet geleide vervoerssystemen (HQPT, autonome voertuigen, enz.)

 

GEÏNTEGREERDE VEILIGHEIDSCONTROLE VAN HET OPENBAAR VERVOER (TRAM, BHNS...)

Voor dit werkterrein zijn dezelfde vaardigheden vereist als voor de geaccrediteerde, maar de invalshoek is anders. Een dergelijke opdracht plaatst ons namelijk niet alleen in de positie van beoordelaar, maar ook in die van assistent van de projectleiders bij het opzetten van hun projecten. Dit type opdracht maakt een grotere betrokkenheid mogelijk bij het ontwerp van projecten en het zoeken naar oplossingen om de risico's te dekken die zijn vastgesteld in verband met de stedelijke inpassing van het vervoerssysteem.

 

VEILIGHEIDSDIAGNOSE VAN OPENBAAR GELEIDE VERVOERSYSTEMEN 

Voor deze activiteit wordt een beroep gedaan op de vaardigheden en ervaring die zijn opgedaan op het gebied van de expertise van geleide openbaarvervoersystemen. Het is zowel gebaseerd op de analyse van gebeurtenissen (ongevallen of bijna-ongevallen: noodremmingen) van een netwerk als op de analyse van potentiële risico's die door de omgeving worden veroorzaakt. Aan de hand van de analyse van ongevallen en noodremmingen in de afgelopen jaren kunnen namelijk de risicogebieden van een netwerk worden geïdentificeerd. Deze worden vervolgens bestudeerd om voor elke locatie de risicofactoren en de oplossingen die kunnen worden ingevoerd om deze aan te pakken, vast te stellen.

De diagnose is dan een instrument voor het beheer van de ontwikkelingswijzigingen volgens de evaluatie van de veiligheid van de stedelijke inpassing van het begeleid openbaar vervoer.

Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken