CERTIFER SA
18 RUE EDMOND MEMBREE
59308  Valenciennes
N°TVA : 73411047285
 

AANGEMELDE INSTANTIES (NoBo)

ORGANISME NOTIFIÉ #2593

CERTIFER SA
NoBo #2593
door de Europese Commissie voor alle subsystemen. CERTIFER is geautoriseerd in het kader van de Europese richtlijn 2016/797/EG betreffende de interoperabiliteit van conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen

ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER BELGORAIL SA
NoBo #1615
door de Europese Commissie voor alle subsystemen. CERTIFER Belgorail SA is erkend in het kader van de Europese richtlijn 2016/797/EG betreffende de interoperabiliteit van conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER ITALIA SrIU
NoBo #2840
door de Europese Commissie voor alle subsystemen. CERTIFER Italia is geautoriseerd in het kader van de Europese richtlijn 2016/797/EG betreffende de interoperabiliteit van conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
ERC GmbH
NoBo #2329
door de Europese Commissie voor rollend materieel en CCS. ERC is gemachtigd op grond van de Europese richtlijn 2016/797/EG betreffende de interoperabiliteit van conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER HHC/DRS B.V.
NoBo #1869
door de Europese Commissie voor alle rollend materieel. CERTIFER HHC/DRS is geautoriseerd door de Europese richtlijn 2016/797/EG betreffende de interoperabiliteit van conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen.
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER Nordics AS
NoBo #2945
door de Europese Commissie voor alle rollend materieel.
CERTIFER Nordics AS is geautoriseerd door de Europese richtlijn 2016/797/EG betreffende de interoperabiliteit van conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen.

Onze erkenningen zijn te vinden door op de logo's te klikken.

beoordelingsinstantie OTIF

ORGANISME NOTIFIÉ #1615

CERTIFER DEMIRYOLLARI DENETIM VE SERTIFIKASYON HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI
COTIF 
Beoordelingsinstantie door het Turkse ministerie van Vervoer als lidstaat van de Intergouvernementele Organisatie voor Internationaal Vervoer (OTIF) inzake internationaal spoorvervoer voor de uniforme technische voorschriften (LOC & PAS, WAG, NOI, PRM, bijlage A, ATMF voor ECM)

 

BEOORDELINGSINSTANTIE (AsBo)

ORGANISME NOTIFIÉ #2593

CERTIFER SA
AsBo
Beoordelingsinstantie voor alle subsystemen in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling

ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER BELGORAIL SA
AsBo 
Beoordelingsinstantie voor alle subsystemen in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER BELGORAIL Sucursal SA
AsBo 
Beoordelingsinstantie voor alle subsystemen in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER SCHWEITZ GmbH
AsBo 
Beoordelingsinstantie voor alle subsystemen in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER ITALIA SrIU
AsBo
Beoordelingsinstantie voor alle subsystemen in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
ERC GmbH
AsBo
Beoordelingsinstantie voor rollend materieel en CCS in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER DEUTSCHLAND GmbH
AsBo
Beoordelingsinstantie voor rollend materieel en CCS in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER HHC/DRS B.V.
AsBo
Beoordelingsinstantie voor rollend materieel en CCS in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER DEMIRYOLLARI DENETIM VE SERTIFIKASYON HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI
AsBo
Beoordelingsinstantie voor rollend materieel en CCS in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER Nordics AS
AsBo
Beoordelingsinstantie voor rollend materieel en CCS in het kader van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor risico-evaluatie en -beoordeling

 

CERTIFICERING VAN MET HET ONDERHOUD BELASTE ENTITEITEN (ECM)

ORGANISME NOTIFIÉ #2593

CERTIFER SA
ECM-CERTIFICATIE-INSTELLING
CERTIFER SA  is een instantie die belast is met de certificering van het met het onderhoud belaste entiteiten

ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER BELGORAIL SA
ECM-CERTIFICATIE-INSTELLING
CERTIFER Belgorail SA  is een instantie die belast is met de certificering van het met het onderhoud belaste entiteiten
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER ITALIA SrIU
ECM-CERTIFICATIE-INSTELLING
CERTIFER Italia is een instantie die belast is met de certificering van het met het onderhoud belaste entiteiten
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
ERC GmbH
ECM-CERTIFICATIE-INSTELLING
ERC is een instantie die belast is met de certificering van het met het onderhoud belaste entiteiten
ORGANISME NOTIFIÉ #2593
CERTIFER DEMIRYOLLARI DENETIM VE SERTIFIKASYON HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI
ECM-CERTIFICATIE-INSTELLING
CERTIFER Türkiye is een instantie die belast is met de certificering van ECM volgens bijlage A, ATMF voor ECM.

 

Aangewezen instantie (DEBO)

ORGANISME NOTIFIÉ #1615

CERTIFER SA & CERTIFER BELGORAIL SA
DeBo in Frankrijk
door de Algemene Directie Infrastructuur, Vervoer en Zee van het Ministerie van Ecologische en Solidaire Overgang, om het proces van toetsing aan de in Frankrijk van kracht zijnde nationale voorschriften uit te voeren

ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER SA & CERTIFER BELGORAIL SA
DeBo in België
door het koninkrijk België. CERTIFER SA & CERTIFER Belgorail SA voeren de verificatie uit ten opzichte van de nationale veiligheidsregels van kracht in België
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER DEUTSCHLAND GmbH
DeBo in Duitsland
erkend door de EBA. CERTIFER DEUTSCHLAND GmbH voert de beoordeling uit van de nationale voorschriften die in Duitsland van kracht zijn
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER SA & CERTIFER DEUTSCHLAND GmbH
DeBo in Zwitserland
erkend door het Office Fédéral des Transports Suisse (OFT) / Bundesamt für Verkehr (BAV) . CERTIFER en CERTIFER DEUTSCHLAND GmbH voeren controlebezoeken uit op aangemelde nationale voorschriften overeenkomstig de TSI's.
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
ERC GmbH
DeBo in Oostenrijk

erkend door BMK. ERC voert de beoordeling uit van de nationale voorschriften die in Oostenrijk van kracht zijn
ORGANISME NOTIFIÉ #1615

CERTIFER SA & CERTIFER BELGORAIL SA 
DeBo in Luxemburg
erkend door het Luxemburgse ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuur voor DeBo- en CSM-missies.

ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER BELGORAIL SA & CERTIFER HHC/DRS B.V.
DeBo in Nederland
door het Nederlandse ministerie ILT. CERTIFER Belgorail SA en CERTIFER HHC/DRS zijn DeBo voor de controle op de overeenstemming van spoorvoertuigen met de van toepassing zijnde Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER ITALIA SrIU
DeBo in Italië
door het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Vervoer voor controle op de naleving van de NNTR, en is daardoor gekwalificeerd om de conformiteit te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke nationale regelgeving (http://www.mit.gov.it/index.php
/documentazione/decreto-direttoriale-n-50-del-29-ottobre-2019)
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER BELGORAIL SA
DeBo in Spanje
door het Spaanse nationale veiligheidsagentschap (AESF). Belgorail voert de verificatie uit volgens de nationale technische regels
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER DEMIRYOLLARI DENETIM VE SERTIFIKASYON HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI
DeBo in Turkije
erkend door het Directoraat-generaal Spoorwegreglementering (DDGM) - Ministerie van Vervoer van de Republiek Turkije
Maritieme Zaken en Communicatie. CERTIFER Türkiye voert opdrachten uit voor het subsysteem rollend materieel en de beoordelingsinstantie (COTIF-kader)
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER ITALIA SrIU
OIF in Italië
Onafhankelijk orgaan dat door de ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) is belast met de controle op de naleving van de nationale voorschriften die op het geïsoleerde net worden toegepast. 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER HHC/DRS B.V.
DeBo in Noorwegen
Erkend door SJT (Noorse Spoorwegautoriteit). 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER HHC/DRS B.V.
DeBo in Denemarken
Erkend door Trafikstyrelsen (Deense dienst voor burgerluchtvaart en spoorwegen). 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER HHC/DRS B.V.
DeBo in Zweden
Erkend door Transportstyrelsen (Zweeds Vervoerbureau). 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER HHC/DRS B.V.
DeBo in ierland
Erkend door de Commissie voor spoorwegreglementering (CRR).  
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER SA
DeBo in ierland 
Erkend door de Commissie voor spoorwegreglementering (CRR) 
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER Nordics
Designated Body in Finland
Acknowledged by The Finnish Transport and Communications Agency (Traficom)

 

ANDERE NATIONALE ERKENNINGEN

ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER DEUTSCHLAND GmbH
BoStrab bevoegde instantie
beoordeling volgens §5(2) BOStrab (Trambouw- en exploitatievoorschriften)
ORGANISME NOTIFIÉ #1615

CERTIFER SA
Gekwalificeerde instantie
Certifer voert veiligheidsbeoordelingen uit van geleide stedelijke en toeristische vervoerssystemen (algemeen systeem en alle subsystemen)

ORGANISME NOTIFIÉ #2593

CERTIFER SA
Bevoegde instantie in Algerije
door het Algerijnse ministerie van vervoer. CERTIFER voert veiligheidsbeoordelingen uit van geleide stedelijke vervoerssystemen (algemeen systeem en alle subsystemen)

ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER SA (Dubai Branch)
ISA in VAE
Onafhankelijke veiligheidsbeoordelaar door de Dienst Wegverkeer en Transport (RTA)
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER SA
ISA in India
Onafhankelijke veiligheidsbeoordelaar door RDSO. CERTIFER voert opdrachten uit met betrekking tot seingevingssystemen/-projecten voor metro, en voor hoofdlijnen: seingevingssystemen/-projecten en generieke producten gebruikt voor spoorwegseingeving.
ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER ASIA PACIFIC LIMITED
AEO in Australië
Authorised Engineering Organisation (AEO) door Asset Standards Authority of Transport for New South Wales. CERTIFER verleent diensten in overeenstemming met het toepassingsgebied van Onafhankelijke veiligheidsbeoordeling
ORGANISME NOTIFIÉ #1615

CERTIFER SA & APAVE
Certificaat EN 15085
door het Directoraat-generaal voor Infrastructuur, vervoer en zee van het Ministerie van Ecologische en solidaire omschakeling

ORGANISME NOTIFIÉ #1615
CERTIFER BELGORAIL SA
Gekwalificeerde instelling
Gekwalificeerde en Geselecteerde organisatie voor NoBo, DeBo en IA / ISA voor de Franse en tweetalige markten (infrastructuurwerken)
Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken