CERTIFER SA
18, Rue Edmond Membrée
 |  59300  Valenciennes  |  Plan d'accès

CERTIFER, (31 59 08965 59 NUMARALI) EĞİTİM KURUMU

Kabul gören standartlar demiryolları üzerinde uygulanan kompleks sistemlerin yapım ve kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla ortaya konmuştur.

EN 50126, standart ürün geliştirme prosesini tanımlayan standarttır ve demiryolu sektöründeki tüm aktörler için geçerlidir. EN 50128 ve EN 50129 standartları, sırasıyla yazılım ve malzemelere ilişkindir. Her bir standart, ürünlerin güvenlik ihtiyaçları ile uyumlu doğrultuda üretilmesine izin veren güvenlik derecelerini (EN 50128 için Yazılım Güvenliği Bütünlük Derecesi ve EN 50129 için Güvenlik Bütünlük Derecesi) ortaya koyar.

Düzenlenen eğitimlerin amacı, katılımcılara demiryolları alanında geçerli bu standartlar hakkında genel bir vizyonla beraber, işletim güvenliği ilkelerine göre demiryolu sektöründe kullanılacak ürünlerin geliştirilmesinde benimsenen sınaî teknik ve metotlar hakkında genel bir görüş kazandırmaktır.

Eğitimciler deneyimli uzman kadromuz arasında yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse;

 • Jean-Louis Boulanger, Kıdemli Yazılım Değerlendirme Uzmanı ve CENELEC standartları ile biçimsel metotlar hakkında pek çok çalışmanın yazarı.
 • Walter Schön, Kıdemli İşletim Güvenliği Değerlendirme Uzmanı, Compiègne Üniversitesi öğretim üyesi.
 • Aryldo Russo Jr, Yazılım Değerlendirme Uzmanı/Kıdemli PSD, Certifer Latin Amerika temsilcisi.

Eğitimlerimiz Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Portekizce dillerinde düzenlenmektedir.

CENELEC STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitim 1:

EN 50126/EN 50129/EN 50128

Program 1:EN 50126/50128/50129 Eğitimi

Programın süresi: 1 gün

EN 50126/EN 50129/EN 50128 standartları sunumu

SIL ve SSIL’de THR aralığı

Bir mimari yapının güvenliğinin sağlanması

Ekipman güvenliği gösterimi

Güvenlik analizleri hakkında hatırlanması gerekenler (PRA, FMEA, hata ağacı)

Güvenlik dosyasının yapısı

Jenerik ürün

Genel uygulama

Özel uygulama

DEĞERLENDİRME/ BELGELENDİRME

Çapraz kabul

Yetkili mercilerin beklentileri

Eğitimin amaçları

Kazanılan bilgiler

Hizmetler

Bu eğitimin amacı, EN 50129 standardı hakkında bilgi vermek ve nasıl uygulandığını ortaya koymaktır.

Katılımcılar EN 50129 standardı ile uygulamasının etkilerini kavrayabilecek konuma gelecek;

THR, SIL ve SSIL kavramlarında uzmanlaşacak;

Güvenlik dosyalarının hazırlanmasına ilişkin etkileri anlayabilecektir.

 

 • Eğitim desteği (İngilizce, Portekizce)
 • Eğitim (istek üzerine) Fransızca, İngilizce, Portekizce veya İtalyanca olarak düzenlenmektedir.

Ön şartlar

Hedef kitle

İlgili eğitimler

EN 50126 standardı bilgisi

SIL hedefi bulunan sistemlerin geliştirilmesi alanında çalışan herkes (tasarım, doğrulama ve sağlama, kalite ve işletim güvenliği)

 • Yazılım mühendisleri;
 • İşletim güvenliği mühendisleri;
 • Sistem mühendisleri;
 • Hizmet kalite mühendisleri.
 

Eğitim 2

EN 50126

Program 2: EN 50126 Eğitimi

 

Programın süresi: 1 gün

61508 ile ilişkisi

Risk uzmanlığı

Sistem güvenlik analizi (SHA, IHAvb.)

CENELEC Referansı: EN 50126, EN50128 ve EN 50129 + 50159-1 ve -2 + 50155

Risk kabul ilkeleri

Standardın uygulanmasına ilişkin sunum

Güvenlik hedefi kavramı

Güvenlik yaşam döngüsü 

EN 50126 (zorluk teşkil eden noktaların belirlenmesi)

Riskler kavramı

PRA ve Hazard-LOG analizleri sunumu

Hukuki referans belgelerinin sunumu (EPSF, STRM-TG, ...)

BGK (ISA), YUKK, tanımlama, değerlendirme ve sertifikalandırma sunumu

Eğitimin amaçları

Kazanılan bilgiler

Hizmetler

Bu eğitimin amacı, EN 50126 standardı hakkında bilgi vermek ve nasıl uygulandığını ortaya koymaktır.

Katılımcılar EN 50126 standardı ile uygulamasının etkilerini kavrayabilecek konuma gelecektir

· Eğitim desteği (İngilizce)
· Eğitim Fransızca (ve istek üzerine İngilizce) olarak düzenlenmektedir.

Ön şartlar

Hedef kitle

İlgili eğitimler

Demiryolları alan bilgisi

SIL hedefi bulunan sistemlerin geliştirilmesi alanında çalışan herkes (tasarım, doğrulama ve sağlama, kalite ve işletim güvenliği)

 • Yazılım mühendisleri;
 • İşletim güvenliği mühendisleri;
 • Sistem mühendisleri;
 • Hizmet kalite mühendisleri.
 • EN 50128
 • EN 50129

Eğitim 3:

EN 50129

 

Program 3: EN 50129 Eğitimi

Programın süresi: 1 gün

EN 50129 standardı sunumu

Güvenlik analizleri hakkında hatırlanması gerekenler (PRA, FMEA, hata ağacı)

Özel uygulama

SIL ve SSIL’de THR aralığı

Güvenlik dosyasının yapısı

DEĞERLENDİRME

Bir mimari yapının güvenliğinin sağlanması

 Jenerik ürün

SERTİFİKALANDIRMA

Ekipman güvenliği gösterimi

Genel uygulama

Çapraz kabul

Yetkili mercilerin beklentileri

Eğitimin amaçları

Kazanılan bilgiler

Hizmetler

Bu eğitimin amacı, EN 50129 standardı hakkında bilgi vermek ve nasıl uygulandığını ortaya koymaktır.

 • İşletim güvenliği mühendisleri;
 • Sistem mühendisleri;
 • Hizmet kalite mühendisleri.
 • Katılımcılar EN 50129 standardı ile uygulamasının etkilerini kavrayabilecek konuma gelecek;
 • THR, SIL ve SSIL kavramlarında uzmanlaşacak;
 • Güvenlik dosyalarının hazırlanmasına ilişkin etkileri anlayabilecektir.
 • Eğitim desteği (İngilizce veya Fransızca)
 • Eğitim Fransızca (ve istek üzerine İngilizce) olarak düzenlenmektedir.

Ön şartlar

Hedef kitle

İlgili eğitimler

 • EN 50126 standardı bilgisi

SIL hedefi bulunan sistemlerin geliştirilmesi alanında çalışan herkes (tasarım, doğrulama ve sağlama, kalite ve işletim güvenliği)

 • Yazılım mühendisleri;
 • EN 50126
  EN 50128

 

Eğitim 4:

EN 50128 :2001 

Program 4: EN 50128 Eğitimi

Programın süresi: 1 gün

CENELEC standartları (EN 50126, EN50128 et EN 50129) sunumu

Kalite uzmanlığı

 Beklenti ve zorlukları

2001 ve 2011 düzenlemeleri arasındaki farkların sunumu

ISO 9001:2008

 Rollerin yönetimi

EN 50128 standardının uygulanması hakkında sunum

Kurumsal organizasyon

 SSIL0 uygulaması yönetimi

 

Beceri yönetimi

 SSIL1-2’den SSIL3-4 seviyelerine kadar

Eğitimin amaçları

Kazanılan bilgiler

Hizmetler

Bu eğitimin amacı, EN 50128 standardı hakkında bilgi vermek ve nasıl uygulandığını ortaya koymaktır.

 

 • Sertifika alabilir bir uygulama ortaya koyma uzmanlığı
 • Yazılım temelli sistemlerin geliştirilmesindeki etkisi konusunda uzmanlık
 • SSIL sürecinin uygulanmasında uzmanlık
 • SSIL2 ve SSIL3/SSIL4 arasındaki farkları bilmek
 • Eğitim desteği (İngilizce)
 • Eğitim Fransızca (ve istek üzerine İngilizce) olarak düzenlenmektedir.
 • Bu eğitim sadece SSIL2 veya SSIL3-4 seviyeleri üzerine yoğunlaşabilir.

Ön şartlar

Hedef kitle

İlgili eğitimler

• Programlama bilgisi

SIL hedefi bulunan sistemlerin geliştirilmesi alanında çalışan herkes (tasarım, doğrulama ve sağlama, kalite ve işletim güvenliği)

 • Yazılım mühendisleri;
 • İşletim güvenliği mühendisleri;
 • Sistem mühendisleri;
 • Hizmet kalite mühendisleri
 • EN 50126
 • EN 50129

V modeli üzerindeki etkileri ve dokümantasyon boyutu
Verilerin hazırlanması

Genel uygulama

 

 • Planlama
  Şartname
  Yapı
  Verilerin tasarlanması
  Entegrasyon testleri
  Sağlama
  Süreç dokümantasyonu
 • Gerekler,
 • Şartname, yapı, tasarım,
 • Yapısal model, biçimsel, yarı biçimsel,
 • Kodlama: dil seçimi, düzen vb.
 • Sağlama: modelleme, düzeltme, analiz vb.

 

DİĞER EĞİTİMLER

Certifer, Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) eğitimi de sunmaktadır.

NF EN 15085 (kaynak işlemleri) belgelendirme programlarına da katılabilirsiniz. Certifer/Apave Grubu bir NF EN “Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenleri kaynak işlemleri” belgelendirme kuruluşudur.

Son olarak kişiselleştirilmiş eğitimlerimiz de mevcuttur.

Kayıt ve eğitimler hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

WHY CHOOSING US

 • Specialists in Railway certification
 • A safety-based approach

 • More than 20 years of experience

 • A pool of qualified experts

 • More than 550 assessors from the all railway sectors

 • National and International recognitions: France, Algeria, Belgium, Italy, Australia, Turkey, Spain, Luxembourg, Switzerland, Denmark, India, Saudi Arabia & UAE

 • Two Notified Bodies according to 2008/57/EC 
  Under #2593 for CERTIFER
  Under #1615 for BELGORAIL

 • Our proven methodology and specific tools allowing easier project and information management with our client

 • A Group recognized for its competencies and values, based on impartiality, quality, independence and confidentiality

Other services

Notified Body (NoBo)
Designated Body (DeBo)

Independent Safety Assessment (ISA)
Assessment Body (AsBo)
Entity In Charge of Maintenanc (ECM)
Urban Insertion
Fire Behaviour
Test Organization
On-Board ETCS laboratory and certification
Non Destructive Testing (NDT)
Independent Checking Engineer/ Independent Certifier (IC/ICE)
Cyber Security

Top